Privacy statement - Laatste update: mei 2018

De 4e Musketier, waaronder Arise en Stichting Vrienden van Gerechtigheid (ANBI), respecteert je online privacy en veiligheid. We houden ons aan de privacyregels vastgelegd in de AVG (GDPR). Onze websites maken gebruik van een beveiligde verbinding. Ze zijn zo ingericht dat je ons online kunt bezoeken, zonder dat je jezelf bekend maakt of persoonlijke informatie openbaar hoeft te maken. Wanneer je zelf besluit ons wel persoonlijke informatie te geven (informatie waardoor je te identificeren bent), bijvoorbeeld via formulieren, - weet dan dat we die gegevens gebruiken voor de relatie tussen De 4e Musketier en jou. En wanneer het voor het leveren van onze dienst noodzakelijk is delen we NAW en contactgegevens met bijvoorbeeld onze Proudpartners (Compassion en Open Doors), vliegtuigmaatschappijen, hotels e.d.. We verstrekken alleen die informatie die strikt noodzakelijk is en vragen deze organisaties aan dezelfde privacyregels te voldoen.

Wat we verzamelen om je onze diensten te kunnen leveren

Je kunt via de websites van Arise een vraag stellen, je als deelnemer voor 1 van onze activiteiten of nieuwsbrief registreren of donateur worden. Vanaf die pagina's bewaren we je NAW-gegevens, contactinformatie en bankgegevens (alleen als je die zelf invult en aan ons wilt sturen).

Voor zowel deelname aan de Muskathlon als aan een karakterweekend vragen we (beperkte) medische bijzonderheden op om, ondanks dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen gezondheid, ook vanuit de 4e Musketier een inschatting te kunnen maken of deelname verantwoord is en om de medische begeleider zo goed mogelijk voorbereid te laten zijn mocht er toch een gezondheidsprobleem optreden. Je medische bijzonderheden worden apart van je andere persoonsgegevens verwerkt, alleen actief bekeken door de medisch verantwoordelijke en na deelname vernietigd.

Hoe we je gegevens gebruiken en hoe je die kunt wijzigen

De 4e Musketier legt je gegevens vast voor de uitvoering van je aanvraag. Je gegevens worden vervolgens door De 4e Musketier gebruikt om je periodiek op de hoogte te houden van onze activiteiten en projecten. Als je deelnemer aan 1 van onze activiteiten wordt, melden we je naast de nieuwsbrief van die activiteit aan voor onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief. Alle nieuwsbrieven die we versturen bevatten een afmeldlink, zodat je eenvoudig kunt aangeven dat je deze niet meer wilt ontvangen. Realiseer je dat wanneer je je afmeld voor een nieuwsbrief gekoppeld aan een specifieke activiteit waarvoor je je hebt aangemeld, je daardoor mogelijk belangrijke informatie mist.

Wil je weten welke gegevens we van je hebben en of die correct zijn? Log dan in op je persoonlijke account op www.de4emusketier.nl, www.arise.nl of www.muskathlon.nl. Wanneer je de Musk4 ontvangt en/of een financiële relatie met ons hebt, zijn je gegevens ook opgeslagen in ons boekhoudsysteem. Wil je daarvoor een wijziging doorgeven of je gegevens volledig laten verwijderen, doe dat dan via de contactpagina van de genoemde websites (via mail, telefoonnummer of formulier). NB: wanneer je in onze financiële administratie voorkomt, wanneer er een betaling tussen jou en de 4e Musketier is geweest, zijn we wettelijk verplicht die gegevens 7 jaar te bewaren.

Met wie we je gegevens delen

De 4e Musketier zal je persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of weggeven aan andere(n). We zullen je gegevens alleen aan anderen doorgeven als je daar toestemming voor geeft, wanneer het noodzakelijk is om de door jou gewenste activiteit te realiseren of wanneer de wet ons daartoe dwingt. In die gevallen verzoeken we deze externe organisaties om onze policy in acht te nemen.

Hoe (lang) bewaren we gegevens?

Je gegevens worden soms op schrift bewaard in een dossier en deels in ons automatiseringssysteem. Als je wilt, zullen we laten zien wat we over je hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan passen we die op verzoek graag aan..

Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals godsdienst, afkomst of politieke kleur. Deze gegevens worden door ons niet vastgelegd.

Foto’s en video’s

Tijdens activiteiten van de 4e Musketier/Arise zal een fotograaf en soms videograaf als crew mee gaan. Het materiaal van die foto/videograaf zal na visuele check door de 4e Musketier voor 2 doeleinden gebruikt worden:

het beeldmateriaal delen met de deelnemers aan de activiteit(en).

een selectie van het beeldmateriaal gebruiken voor promotie op website, facebook, folders en dergelijke.

Wanneer je bezwaar hebt tegen publicatie van beeldmateriaal waar je herkenbaar op staat, laat ons dat dan weten. We zullen er dan alles aan doen wat binnen onze mogelijkheden redelijk is om openbare publicatie van dergelijk beeldmateriaal te voorkomen of ongedaan te maken. We vragen van onze deelnemers dezelfde zorgvuldige omgang met beeldmateriaal waar anderen herkenbaar op staan.

Copyright

Alle content van onze websites vallen onder het copyright van De 4e Musketier Nederland (C-Force). Voel je echter vrij om inhoud te delen via sociale media, blogs, etc. voorzien van een bronvermelding.

Het logo ‘4’ is een beschermd beeldmerk en mag je niet zonder expliciete toestemming op eigen publicaties overnemen.

Cookies

Op onze websites wordt alleen gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. We verzamelen geen persoonsgegevens via cookies.

Functionele cookies zorgen dat de website fijn werkt en je bijvoorbeeld video’s kunt zien die in de website ingebed zijn. Analytische cookies (Google analytics) helpen ons om de website zo goed en relevant mogelijk te maken voor onze bezoekers. Beide types cookies kun je via je browser toch laten blokkeren. We kunnen dan echter niet meer de volledige werking van de website garanderen.